Tilføj en MotionProtect

Sådan tilføjer du en MotionProtect til din Ajax alarm via app’en på din telefon
Tilføj ind/ud gangstid på MotionProtectTilføj MotionProtect til “Delvist tilkobling”


Rediger følsomheden på MotionProtect


Følsomhedsniveau:
Høj – For lokaler med et minimum af forstyrrelser, meget hurtig bevægelsesdetektering

Normal – For lokaler med en række sandsynlige forstyrrelser så som (vinduer, radiatorer, klimaanlæg osv.)

Lav – Reagerer ikke på dyr med vægten under 20 kg og højde op til 50 cm


Udskiftning af batteri på MotionProtect